Podczas odbywającego się w Kielcach I posiedzenia Konwentu Marszałków Województwa RP dyskutowano m. in. o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego w dobie popandemicznej.

O tym, że czas pandemii był bardzo trudnym okresem zarówno dla przewoźników drogowych i kolejowych, jak i pasażerów, mówiła podczas Konwentu Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe.

Wprowadzone obostrzenia spowodowały spadki w ruchu pasażerskim i sprzedaży biletów, a co za tym idzie – zmniejszenie przychodów firm transportowych. Na skutek zawieszania lub redukcji połączeń nastąpiło również ograniczenie dostępności usług dla pasażerów, zwłaszcza na terenach pozamiejskich. Co czwarta miejscowość w Polsce została wówczas odcięta od jakiegokolwiek transportu zbiorowego. W pewnym stopniu odpowiedzią na te problemy okazał się Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych i wprowadzone w nim zmiany. W 2021 r. dopłatą z Funduszu objęto 4 080 linii komunikacyjnych (łączna kwota wsparcia to 435 993 128,69 zł).

– Obecnie większość przewoźników boryka się z takim problemami jak: wzrosty cen paliw, energii trakcyjnej i materiałów eksploatacyjnych, rosnące oczekiwania płacowe pracowników oraz zbyt wolne odrabianie strat w potokach pasażerskich po czasie ograniczeń pandemicznych – wyliczała Iwona Budych, prezes Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe.

Jej zdaniem w dalszym rozwijaniu transportu zbiorowego należy dążyć do optymalizacji rozkładów jazdy i siatki połączeń, budowania dobrej oferty biletowej oraz wypracowania katalogu podstawowych standardów przewozowych. Iwona Budych podkreśliła w swoim wystąpieniu, że rozwijanie publicznego transportu zbiorowego jest działaniem proekologicznym. Komunikacja zbiorowa jest bowiem kluczem do redukcji korków oraz zanieczyszczeń w miastach, dlatego warto wypracować katalog zachęt, który przekona potencjalnych podróżnych do wyboru transportu zbiorowego zamiast auta.

Z kolei Renata Rychter z Ministerstwa Infrastruktury przedstawiła informację na temat postępu prac nad projektem zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym. Celem przygotowywanych modyfikacji jest jak najlepsze wykorzystanie środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych i przyspieszenie rozwoju transportu publicznego. Ważne zmiany to m. in. stworzenie rezerwy środków, z których Ministerstwo Infrastruktury, jako dysponent Funduszu, będzie mogło dofinansowywać w trybie pilnym najbardziej istotne linie, a także zwiększenie na stałe do 3 zł dopłaty do wozokilimetra.

– Przez zmniejszanie barier administracyjnych chcemy tworzyć jak najlepsze warunki dla organizatorów transportu, by mogli w jak najlepszy sposób służyć lokalnym społecznościom – podkreślała Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.

Do końca drugiego kwartału br. powinien zakończyć się rządowy proces legislacyjny, następnie projekt zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym zostanie skierowany do prac parlamentarnych.

GALERIA ZDJĘĆ Z KONWENTU

Podczas posiedzenia Konwentu rozmawiano również o sytuacji w spółce POLREGIO S.A., która jest największym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, a samorządy województw są jej mniejszościowymi udziałowcami.

– Każdego dnia na tory wyjeżdża 1,5 tys. pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy województw. W 2021 r. z usług POLREGIO skorzystało 62,5 mln pasażerów. Z tego względu sytuacja w spółce bardzo nas interesuje – podkreślił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, dodając, że tej sytuacji będzie dotyczyć jedno ze stanowisk, które Konwent Marszałków RP planuje przyjąć na koniec dzisiejszego posiedzenia.

– Obecnie sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a w ubiegłym roku zauważalny był wzrost liczby pasażerów – poinformował prezes Zarządu POLREGIO S.A. Artur Martyniuk.

Program inwestycyjny spółki na najbliższe lata zakłada rozwój poziomu świadczonych usług, m. in. przez zakupy nowego taboru i modernizację istniejącego, unowocześnianie baz informacyjnych w zakresie rozkładów jazdy, a także inwestowanie w bezpieczeństwo informatyczne i zdalne zarządzanie. Artur Martyniuk podkreślił jednocześnie, że największym wyzwaniem stojącym przed POLREGIO będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie postulatów płacowych pracowników spółki. Wynagrodzenia są obecnie poniżej średniej rynkowej.