W ramach świętokrzyskiej prezydencji w Konwencie Marszałków Województw RP 30 i 31 marca 2022 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbędzie się Panel Ekspercki Regionów ds. technologii informacyjno – telekomunikacyjnych.

Województwo Świętokrzyskie w pierwszej połowie 2022 r. sprawuje prezydencję w Konwencie Marszałków Województw RP. Pierwsze posiedzenie Konwentu Marszałków w województwie zostało zaplanowane w dniu 7 kwietnia 2022 r.

W ramach tego wydarzenia w dniach 30 – 31 marca br. odbędzie się Panel Ekspercki ds. ICT, do udziału w którym zostali zaproszeni przedstawiciele województw reprezentujący obszar technologii informacyjno – telekomunikacyjnych, a także przedstawiciele instytucji rządowych działających w tej dziedzinie. Merytorycznie spotkanie organizuje Departament IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego współpracujący ze swoimi odpowiednikami w  pozostałych urzędach marszałkowskich.

Cele tematyczne panelu:

  • wymiana dobrych praktyk w obszarze ICT pomiędzy regionami i instytucjami rządowymi,
  • przedstawienie aktualnych standardów w zakresie rozwoju Sieci Szerokopasmowej, Systemu Informacji Przestrzennej
  • podzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektów prowadzonych w obszarze e-Zdrowie, w tym projektu partnerskiego „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego,
  • omówienie kierunków rozwoju w obszarze e-Zdrowie,
  • wypracowanie rekomendacji i postulatów będących wynikiem dyskusji podczas panelu, celem zaprezentowania na Konwencie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.