Z udziałem Janusza Cieszyńskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, odbył się w Chęcinach dwudniowy panel ekspercki regionów ds. ICT w ramach Konwentu Marszałków Województw RP. W dyskusji wziął udział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Na miejsce panelu, który był częścią tegorocznego Konwentu Marszałków Województw RP pod przewodnictwem Województwa Świętokrzyskiego, wybrano Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

W panelu eksperckim ds. ICT wzięli udział: Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, dyrektor Departamentu IT UMWŚ Robert Janus, zastępca dyrektora Departamentu IT Sławomir Leśniewski oraz przedstawiciele województw zajmujący się tym obszarem.

– Przez wiele lat tematyka cyberbezpieczeństwa była zarezerwowana tylko dla zamkniętego środowiska, ale w ostatnich czasach ataków w cyberprzestrzeni jest coraz więcej i ta tendencja się nasila. Cyberprzestępczość, która zagraża samorządom, jest działalnością hybrydową, na styku 2 światów: jakiegoś ośrodka rządowego i działających na jego „zlecenie” – cyberprzestępców. Aby uniknąć wielomilionowych kosztów naprawy jakiegoś ataku, o wiele lepiej jest zainwestować w szkolenia i ochronę systemów informatycznych, szczególnie tych, które dotyczą placówek medycznych. W celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa i zabezpieczenia szpitali – wraz z ministrem zdrowia przygotowaliśmy specjalny program, na który zostaną przeznaczone już wkrótce bardzo duże kwoty– powiedział Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.

– Pandemia spowodowała wzrost wykorzystywania narzędzi technologicznych i komunikacyjnych oraz wzrost zapotrzebowania na nowe rozwiązania, szczególnie jeśli chodzi o możliwości zabezpieczenia w funkcjonowaniu danej jednostki w oparciu o narzędzia zdalne. Z kolei zagrożenie wojną wymusza na nas wprowadzenie coraz bardziej nowych i inteligentniejszych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie stanowić platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze technologii informatyczno-komunikacyjnych pomiędzy regionami i instytucjami rządowymi. Liczę, że wypracowane podczas panelu wnioski będą miały wpływ na prace Konwentu, który rozpocznie się w Kielcach 7 kwietnia. Ja, jako członek Zarządu Województwa, dołożę wszelkich starań, aby naszym priorytetem było wygospodarowanie środków finansowych na ochronę jednostek samorządowych przed ewentualnymi cyberatakami – zapewnił Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Spotkanie i dalszą dyskusję panelową regionów ds. ICT poprowadziła Monika Świercz, kierownik oddziału Departamentu IT UMWŚ. Goście, reprezentujący wszystkie samorządy biorące udział w Konwencie Marszałków Województw, zwiedzili zamek w Chęcinach, po czym powrócili, by zapoznać się z przygotowanymi przez Piotra Czarneckiego, Krzysztofa Kowalczyka i Monikę Świercz, kierowników oddziałów Departamentu IT UMWŚ informacjami na temat:

  • eksploatacji i rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej
  • eksploatacji i rozwoju Regionalnej Sieci Szerokopasmowej
  • projektu Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego.

Wśród celów tematycznych panelu znalazły się:

  • wymiana dobrych praktyk w obszarze ICT pomiędzy Regionami i instytucjami rządowymi,
  • przedstawienie aktualnych standardów w zakresie rozwoju Sieci Szerokopasmowej i Systemu Informacji Przestrzennej
  • podzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektów realizowanych w obszarze e-Zdrowie, w tym projektu partnerskiego „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”
  • omówienie kierunków rozwoju w obszarze e-Zdrowie w Regionach
  • wypracowanie rekomendacji i postulatów będących wynikiem dyskusji podczas panelu celem zaprezentowania ich na tegorocznym Konwencie.