We wtorek,  dniu 29 marca, obradował działający przy Konwencie Marszałków Województw RP Zespół ds. mobilności rowerowej. Spotkanie odbyło się w formie on-line. 

Udział w nim wzięli Pan Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Pani Renata Bilska i  Pan Tomasz Fitas Z-cy Dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Pan Łukasz Łaganowski, Kierownik Oddziału Turystyki, Pani Sylwia Skuta pełniąca rolę Przewodniczącej Zespołu ds. mobilności rowerowej w trakcie prezydencji Województwa Świętokrzyskiego w Konwencie Marszałków Województw RP, Pani Małgorzata Władyszewska, główny specjalista w Oddziale Turystyki oraz przedstawiciele 13 województw z całej Polski zajmujący się szeroko rozumianą polityką rowerową.

Głównym tematem spotkania było omówienie projektu stanowiska Konwent Marszałków Województw RP w sprawie turystycznych znaków z grupy R-4. W stanowisku tym Konwent Marszałków Województw RP zwraca się z wnioskiem o wniesienie uzupełnień do przepisów regulujących zasady stosowania znaków drogowych z grupy R-4. Proponowane w niniejszym stanowisku zmiany mają na celu doprecyzowanie i uszczegółowienie zapisów z zakresu oznakowania tras rowerowych. Przy obecnej dynamice rozwoju turystyki rowerowej takie zmiany są niezbędne w celu budowy spójnego i czytelnego systemu znakowania tras rowerowych w Polsce. 

W trakcie spotkania ustalono, iż do dnia 5.04.2022 r. każdy z członków Zespołu prześle propozycje tematów (ważnych z punktu widzenia rozwoju turystyki rowerowej) do rozważenia na kolejnych posiedzeniach Zespołu. Ponadto został wstępnie uzgodniony termin spotkania stacjonarnego Zespołu ds. mobilności rowerowej w Kielcach w dniach 10-11 maja br.