Zakończyło się, trwające od stycznia do końca czerwca, przewodnictwo Województwa Świętokrzyskiego w Konwencie Marszałków Województw RP. – To był czas bardzo intensywnej pracy - ocenia Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. - Mimo, że w styczniu, w  obliczu piątej fali pandemii koronawirusa, zdecydowałem o ograniczeniu liczby posiedzeń Konwentu Marszałów z trzech do dwóch, to muszę przyznać, że nadrobiliśmy to z nawiązką w liczbie spotkań grup roboczych i zespołów eksperckich działających przy Konwencie Marszałków. Myślę, że po okresie pandemii skutecznie udało nam się „rozruszać” prace Konwentu  – podkreśla Andrzej Bętkowski.  

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski Laskę Marszałkowską, symbol przewodnictwa w Konwencie, przejął z rąk marszałka Piotra Całbeckiego 7 grudnia 2021 roku we Włocławku, podczas ostatniego posiedzenia Konwentu Marszałów Województw RP pod przewodnictwem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Świętokrzyska prezydencja i koordynacja prac Konwentu Marszałków trwała od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. W ramach przewodnictwa pierwotnie planowane były trzy spotkania plenarne, jednak w obliczu gwałtownie rozwijającej się piątej fali pandemii koronawirusa zapadła decyzja o ograniczeniu liczby spotkań do dwóch, z nadzieją, że będą to spotkania stacjonarnie.

I tak się stało -  Konwent Marszałów Województw RP obradował stacjonarnie 7 kwietnia 2022 r. w  Kielcach oraz 9 czerwca 2022 r. w Sandomierzu, skupiając podczas obrad liczne grono marszałków oraz zaproszonych gości. W obu spotkaniach, w kwietniu zdalnie, natomiast w czerwcu osobiście, uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej, na czele z dyrektor Emmą Toledano Laredo, z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.            

W trakcie półrocznej prezydencji odbyło się też w sumie kilkanaście spotkań grup roboczych i eksperckich, poświęconych m.in. wspólnemu wypracowaniu stanowisk, w obszarach istotnych z punktu widzenia dobrego funkcjonowania samorządów województw.  I tak:

 • trzy razy, w tym raz stacjonarnie w Kielcach, obradowała Grupa Robocza ds. Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • raz zdalnie oraz dwa razy stacjonarnie, w Busku –Zdroju i w Sandomierzu, zebrał się Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej;
 • po dwóch latach przerwy dwukrotnie (w tym raz stacjonarnie w Kielcach) obradował  działający przy Konwencie Marszałków Województw RP Zespół ds. Mobilności Rowerowej;
 • również dwukrotnie, w Chęcinach i w Sandomierzu, odbyły się stacjonarne panele eksperckie do spraw  ICT;
 • w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie „Krzemionki” koło Ostrowca Świętokrzyskiego spotkali się przedstawiciele samorządów województw oraz instytucji kultury z całej Polski, by obradować o roli instytucji kultury w rozwoju lokalnym;
 • zdalnie obradowali dyrektorzy departamentów edukacji urzędów marszałkowskich z całej Polski oraz dyrektorzy szkół działających przy zakładach opieki zdrowotnej, debatując nad propozycją zmian prawnych ułatwiających funkcjonowanie specjalnych placówek edukacyjnych;
 • w Warszawie, w ramach prezydencji świętokrzyskiej, odbyło się Forum Sekretarzy Województw;
 • na początku czerwca w Sandomierzu spotkali się samorządowi „ministrowie finansów”, czyli obradował Konwent Skarbników Województw.

Jeśli do tej statystki doliczyć dwa posiedzenia plenarne Konwentu Marszałków  Województw RP, a także obradujący równolegle, w Kielcach i w Sandomierzu Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP, to podczas Świętokrzyskiej prezydencji odbyło się w  sumie 18 spotkań.

- Sama statystyka pokazuje, że było to bogate w wydarzenia, interesujące i bardzo pracowite pół roku – podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski. – Cieszę się także, że mogliśmy gościom z innych województw, a także naszym gościom z Brukseli pokazać chociaż fragment urokliwej Ziemi Świętokrzyskiej. Zwiedziliśmy  Zamek Królewski w Chęcinach, Park Etnograficzny w Tokarni,  Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej – obiekt Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach, a także Sandomierz i niezwykły Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.   

W trakcie świętokrzyskiej prezydencji Konwent Marszałków Województw RP przyjął 15 stanowisk, dotyczących różnych obszarów działalności samorządów województw. Są to:

 • Stanowisko nr 1/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z 15 lutego 2022 r. w sprawie sporu zbiorowego dotyczącego podwyżki wynagrodzenia dla pracowników POLREGIO S.A. zainicjowane zostało przez Województwo Świętokrzyskie w związku z pismem Prezesa Zarządu POLREGIO S.A.
 • Stanowisko nr 2/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zasad rozliczania prosumentów produkujących energię z fotowoltaiki,
 • Stanowisko nr 3/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z 31 marca 2022 r. w sprawie proponowanego podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny w perspektywie 2021-2027,
 • Stanowisko nr 4/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 7. 04. 2022 r. w sprawie zamian przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, dotyczących wskazania i utworzenia tzw. miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów,
 • Stanowisko nr 5/2022 Konwentu Marszałków Województwa RP z dnia  7 kwietnia 2022 r. w sprawie organizacji transportu publicznego,
 • Stanowisko nr 6/2022  Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 04. 2022 r. w sprawie konieczności zmian przepisów prawa w zakresie czasowego przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców,
 • Stanowisko nr 7/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie sprawozdawczości komunalnej,
 • Stanowisko nr 8/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie Funduszu Kolejowego, jako efektywnego wsparcia samorządów województw,
 • Stanowisko nr 9/2022 Konwentu Marszałów Województw RP z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie formy finansowania projektów z obszaru B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa w programach regionalnych perspektywy finansowej 2021-2027,
 • Stanowisko Nr 10/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie doprecyzowania i uzupełnienia zapisów w prawie w zakresie funkcjonowania szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz ich finansowania,
 • Stanowisko NR 11/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie turystycznych znaków z grupy R-4,
 • Stanowisko NR 12/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie ujęcia awansu cyfrowego sektora administracji samorządowej w okresie programowania 2021-2027,
 • Stanowisko Nr 13/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań w zakresie stworzenia systemowych rozwiązań, które pozwolą na powrót do zawodu, pozyskanie oraz zatrzymanie kadry medycznej w podmiotach leczniczych na terenie Polski,
 • Stanowisko Nr 14/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie roli instytucji kultury w rozwoju lokalnym, wypracowania uregulowań systemowych dotyczących pracowników tych instytucji oraz zwiększenia środków finansowych na ich działalność,
 • Stanowisko Nr 15/2022 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 28.06.2022 r. w sprawie sposobu zarządzania środkami pochodzącymi z instrumentów finansowych oraz pomocy zwrotnej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 i 2014-2020.