Dobiega końca trwająca od stycznia br. półroczna prezydencja województwa świętokrzyskiego w Konwencie Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski przekazał laskę marszałkowską, symbol sprawowanego przywództwa w gremium, członkowi Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisławowi Szwedowi. To właśnie region lubelski  od 1 lipca będzie koordynować prace Konwentu przez kolejne 6 miesięcy. Andrzej Bętkowski podsumował także okres świętokrzyskiej prezydentury.

Podczas kończącego się posiedzenia Konwentu Marszałków w Sandomierzu, przedstawiciele samorządów województw przyjęli ostateczne zapisy dyskutowanych stanowisk, które były przedmiotem rozmów i ustaleń przez kilka ostatnich tygodni. Dotyczą one funkcjonowania szkół specjalnych działających w podmiotach leczniczych i ich finansowania, turystycznych znaków z grupy L4 (wypracowane przez Zespół ds. Mobilności Rowerowej), ujęcia awansu cyfrowego sektora administracji samorządowej w okresie programowania 2021-2027, działań w sprawie systemowych rozwiązań pozwalających na zatrzymanie kadry medycznej w podmiotach leczniczych na terenie Polski, roli instytucji kultury w rozwoju lokalnym.

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, podsumowując obrady prowadzone w siedzibie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, wysoko ocenił pracę i zaangażowanie samorządów województw w okresie świętokrzyskiej prezydencji w Konwencie.

– Świętokrzyska prezydencja w Konwencie Marszałków dobiega końca. Jestem w pełni przekonany, że był to czas bardzo intensywnej pracy. Mimo że w styczniu, w obliczu piątej fali pandemii, zdecydowałem o ograniczeniu liczby posiedzeń Konwentu do dwóch, to muszę przyznać, że „nadrobiliśmy” to z nawiązką w liczbie spotkań grup roboczych i zespołów eksperckich działających przy Konwencie Marszałków. I teraz trochę statystki: trzy razy, w tym raz stacjonarnie w Kielcach, obradowała Grupa Robocza ds. Europejskiego Funduszu Społecznego; raz zdalnie oraz dwa razy stacjonarnie, w Busku-Zdroju i w Sandomierzu, zebrał się Zespół Ekspercki ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej. Po dwóch latach przerwy dwukrotnie, w tym raz stacjonarnie w Kielcach, obradował działający przy Konwencie Marszałków Województw RP Zespół ds. Mobilności Rowerowej. Dwukrotnie, w Chęcinach i w Sandomierzu, odbyły się panele eksperckie do spraw ICT,  w Krzemionkach Opatowskich koło Ostrowca Świętokrzyskiego obradowali przedstawiciele samorządów województw oraz instytucji kultury z całej Polski, w Warszawie, w ramach prezydencji świętokrzyskiej, odbyło się Forum Sekretarzy Województw, a w ubiegłym tygodniu w Sandomierzu spotkali się nasi „ministrowie finansów” czyli skarbnicy. W trakcie świętokrzyskiej prezydencji odbyło się 17 spotkań. Było to bogate w wydarzenia, interesujące i bardzo pracowite pół roku – dodał Andrzej Bętkowski.

Po zakończeniu obrad marszałek Andrzej Bętkowski przekazał laskę marszałkowską, symbol sprawowanego przywództwa w gremium, członkowi Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisławowi Szwedowi. To właśnie region lubelski będzie koordynować prace Konwentu przez kolejne 6 miesięcy.

Uczestnicy Konwentu Marszałków Województw RP wraz z dyskutantami, biorącymi udział w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw RP w Sandomierzu, odwiedzą gminę Iwaniska, gdzie zwiedzą ruiny XVII-wiecznej rezydencji Ossolińskich – zamek Krzyżtopór.

Zdjęcia z obrad i materiały wideo