II posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP w Świętokrzyskiem

W czwartek, 9 czerwca w Zamku Królewskim w Sandomierzu odbędzie się II posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP pod prezydencją marszałka województwa świętokrzyskiego. Wśród tematów obrad, na których skupią się uczestnicy dyskusji, znajdują się m.in. kwestie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej, sposoby rozwiązania problemu braku kadr medycznych w podmiotach leczniczych, czy też możliwość wykorzystywania systemów informacji przestrzennej do planowania i utrzymania tras rowerowych. Udział w obradach, realizowanych w formie hybrydowej, zapowiedzieli m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister zdrowia Adam Niedzielski i Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas obrad w Sandomierzu uwagi Komisji Europejskiej do Programów Regionalnych na lata 2021-27 przedstawi Emma Toledano Laredo, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. W dyskusji w tym obszarze, wraz z obecnymi marszałkami województw, wezmą udział Lucie Zackova, zastępca dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej oraz Gelu Calacean z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE.

Podczas posiedzenia jego uczestnicy skupią się na obszarze rozwoju kultury, głos zabierze wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. O wpływie instytucji i obiektów muzealnych na otoczenie zewnętrzne mówić będzie prof. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach.

W obszarze wsparcia opieki zdrowotnej dyskusja dotyczyć będzie konieczności podjęcia działań w zakresie zabezpieczenia kadry medycznej w podmiotach leczniczych na terenie Polski. Z uwagi na szybkie starzenie się społeczeństwa, jednym z tematów dyskusji ma być również niezbędna profilaktyka na rzecz przeciwdziałania osteoporozie.

Uczestnicy posiedzenia pochylą się też nad możliwościami wykorzystania nowoczesnych systemów informacji przestrzennej w tworzeniu i utrzymaniu tras rowerowych, a także nad problemami, z którymi borykają się zarządzający szkołami specjalnymi, działającymi przy podmiotach leczniczych.

Po zakończeniu obrad i przyjęciu oficjalnych stanowisk w dyskutowanych kwestiach, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski przekaże prezydencję gremium na kolejne 6 miesięcy gospodarzowi ziemi lubelskiej Jarosławowi Stawiarskiemu.

 

Zdjęcia i materiały wideo 

Świętokrzyskie kończy prezydencję w Konwencie Marszałków Województw RP

Marszałkowie województw o środkach unijnych dla regionów w nowej perspektywie finansowej

Na konwencie o zdrowiu i edukacji

Muzea i instytucje kultury szansą na rozwój regionów. Z obrad Konwentu Marszałków

Rozpoczęły się obrady Konwentu Marszałków Województw Rzeczpospolitej Polskiej

Zwiedzanie Sandomierza

Program Konwentu