Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2022 roku Województwo Świętokrzyskie przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP - szacownym gremium, które od lat, poprzez wspólne stanowiska w strategicznych kwestiach związanych z rozwojem województw, skutecznie wpływa na kształtowanie polityki samorządowej.

7 grudnia ubiegłego roku we Włocławku, z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego, przejąłem Laskę Marszałkowską, symbol przewodnictwa w Konwencie Marszałków, które Województwo Świętokrzyskie sprawować będzie przez pierwsze półrocze 2022 roku.

Jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku naszych poprzedników, ta półroczna prezydencja będzie okresem wytężonej i owocnej pracy, a przyjmowane stanowiska w istotny sposób wpłyną na poprawę funkcjonowania ważnych obszarów działania samorządów województw.

Tematów do dyskusji nie brakuje. Wchodzimy w nowy okres unijnego finansowania, stąd należy się spodziewać, iż tematyka wdrażania polityki spójności, programowania rozwoju na lata 2021-27 będzie jedną z tych, które znajdą poczytne miejsce w konwentowych dyskusjach. Jak skutecznie kreować rozwój województw w obliczu wciąż trwającej pandemii koronawirusa? To pytanie, które dziś stawiamy sobie wszyscy.

Światowy kryzys zdrowotny postawił przed nami nie tylko wyzwania związane z organizacją ochrony zdrowia obywateli, działaniami osłonowymi w gospodarce, ratowaniem firm dotkniętych skutkami ekonomicznymi pandemii, ale także przedefiniował nasze życie społeczne. Nowych form działania musi dla siebie szukać kultura; edukacja w szerszym zakresie korzystać z nowych rozwiązań technologicznych. Musimy także odbudować więzi społeczne, na których cieniem położyła się izolacja okresu pandemii i wynikające z niej negatywne skutki w relacjach międzyludzkich.

Rzeczywistość wokół nas pokazuje, że tematów do rozmów podczas konwentowych spotkań nie zabraknie. Mam jednak nadzieję, że posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP będą również okazją do pokazania Szanownym Gościom z innych regionów chociaż niewielkiego fragmentu piękna Ziemi Świętokrzyskiej – urokliwej krajobrazem, zasobnej w dobra kultury i bogatej w życzliwych, przyjaznych mieszkańców.

Ze względu na panującą pandemię i trudny dziś do przewidzenia rozwój piątej fali choroby covid -19, zdecydowałem o ograniczeniu liczby posiedzeń Konwentu Marszałków do dwóch i odsunięciu ich nieco w czasie. I tak pierwsze z konwentowych posiedzeń zaplanowaliśmy 7 kwietnia w stolicy województwa, Kielcach, kolejne – 9 czerwca – w Sandomierzu.

Mamy nadzieję, że najtrudniejszy okres pandemii będziemy już wówczas mieli za sobą, co pozwoli nam na spotkania w tradycyjnej formule.
Licząc na owocny okres świętokrzyskiej prezydencji, już dziś zapraszam wszystkich Państwa do województwa świętokrzyskiego!

Pobierz treść powitania